Nyttige snarveier

Kunder Fauske:  
     Driftsmelding

Kunder Sørfold:Informasjon til våre kunder
Indre Salten Energi ønsker å informere om noen små praktiske endringer i forbindelse med fusjonen.
Les mer >
Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling
Det kalles inn til ekstrordinær generalforsamling i Indre Salten Energi AS på Fauske Hotell 2. juli 2015 klokken 19.00. De med fullmakt bes møte klokken 18.30 for registrering.
Les mer >
Kort informasjon om sammenslåing
Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag AS fusjonerte 1. juni 2015. Selskapene samordnes under konsernet ISE (Indre Salten Energi AS).
Les mer >
Innkalling til ordinær Generalforsamling
Det kalles inn til ordinær generalforsamling i Fauske Lysverk AS på Fauske Hotell 26. mai 2015 klokken 1900. De med fullmakt bes møte klokken 1830 for registrering.
Les mer >
Indre Salten Energi AS
Follaveien 73, Postboks 4
8201 Fauske
Telefon 75 60 01 00
Telefax 75 60 01 01
E-post firmapost@isenergi.no
Presseinformasjon
Ansatte
Driftsmeldinger
Årsberetninger
Ekstern tilgang